Vergaderservice

Vergaderservice

Met de vergaderservice verzorg ik voor u de vergadering van begin tot eind. Dit houdt in dat ik  de betrokken partijen voor u uitnodig, de locatie reserveer en zorgdraag voor de verslaglegging.

Uiteraard kan ik  ook alleen de verslaglegging voor u verzorgen voor vergaderingen waarbij verslaglegging voor u van belang is.

Ik verzorg de verslaglegging zoals u dat wenst op maat en zorgvuldig.

Verslaglegging: woord voor woord; een samenvatting op hoofdpunten of alleen een lijst met actiepunten? Dit binnen een termijn die van tevoren met u is afgesproken. Het verslag of de actielijst ontvangt u volgens afspraak via e-mail, per post of op cd-rom.