Werkwijze

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we uw wensen en de mogelijkheden, waarna u een offerte ontvangt voor de werkzaamheden. Na overeenstemming over de offerte en het tekenen van de opdrachtbevestiging, ga ik aan de slag met de afgesproken werkzaamheden.

Tarief

Het uurtarief is marktconform en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald door de:

  • inhoud van de werkzaamheden;
  • duur van de opdracht;
  • werktijden (dag-, avond- of weekendtarief);
  • plaats van de werkzaamheden (het is mogelijk om de werkzaamheden vanuit een andere dan de kantoorlocatie van de opdrachtgever uit te voeren, bijvoorbeeld vanuit het kantoor van MH Vastgoed Assistentie).

Voor notuleerwerkzaamheden geldt: één uur vergadertijd is twee uur uitwerktijd.